CNDIPT OI POSDRU


 
 
Concluziile consultărilor din Județul Timiș cu privire la propunerea MENCS de document de politică publică „Opțiunile de educație și formare profesională a absolvenților de clasa a VIII-a”

Concluziile consultărilor din Județul Brăila cu privire la propunerea MENCS de document de politică publică „Opțiunile de educație și formare profesională a absolvenților de clasa a VIII-a

În perioada 14 – 16.10.2014 CNDIPT a găzduit vizita de studiu “Parteneriate  pentru asigurarea calitățiii”, organizată de ETF pentru reprezentanții autorităților publice si ai partenerilor sociali din educație si formare profesională din Algeria, Liban, Maroc si Tunisia. Vizita a făcut parte dintr-o serie de evenimente organizate în cadrul proiectului GEMM (Governance and Employability in the Mediterranean), proiect finanțat de UE, avînd ca scop general îmbunătățirea capacității de inserție profesională a tinerilor.

Vizita de studiu și-a propus facilitarea cunoașterii de către participanți a dezvoltărilor in domeniul asigurării calității educației si formarii profesionale inițiale si continue  din România, atât in ceea ce privește crearea si implementarea unui cadru legislativ si metodologic cat si in ceea ce privește implicarea partenerilor sociali si a reprezentanților comunității, atât la nivel de sistem cât si la nivel de furnizor.

Întâlnirile participanților la vizita de studiu cu reprezentanții Ministerului Educației Naționale, ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice, ai  Institutului pentru Științele Educației, ai Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar, ai Autorității Naționale pentru Calificări, ai Inspectoratului Școlar al municipiului București și ai partenerilor sociali, precum și vizitele desfășurate la Colegiul Tehnic Energetic și la Colegiul Tehnic de Telecomunicații „Gh.Airinei” București, au oferit un  amplu cadru de dialog cu privire la:

- masurile necesare pentru dezvoltarea cadrului general privind asigurarea calității în educație si formare profesională
- importanța parteneriatelor în elaborarea și implementarea mecanismelor și a instrumentelor de asigurarea calității din sistemele de educație și formare profesională
- modalitățile de aplicare concretă și de îndeplinire a obiectivelor generale ale sistemelor de asigurare a calității în unități de învățământ profesional și tehnic din România

Detalii privind acest eveniment pot fi obținute accesând site/ul European Training Foundation (ETF), la următoarea

 
 
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale și cu Secretariatul Tehnic al Ariei Prioritare 9 (AP9) Invest in people and skills a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), organizează în perioada 29 - 30 octombrie 2013 a șasea reuniune a Comitetului de Coordonare a AP9 SUERD.

Reuniunea face parte dintr-o serie de evenimente organizate în contextul celui de–al doilea Forum Anual al SUERD organizat de Guvernul României și Comisia Europeană la București în perioada 28 - 29 octombrie 2013.

Detalii privind cel de-al doilea Forum Anual SUERD pot fi obținute accesând siteul Comisiei Europene, la următoarea adresa.

Întâlnirea Comitetului de Coordonare PA9 SUERD își propune să facă un bilanț al rezultatelor obținute până în prezent în cadrul acestei arii prioritare, precum și să stabilească un plan de activitate pentru perioada următoare, în concordanța cu prioritățile stabilite de cel de-al doilea Forum Anual SUERD.

La acest eveniment sunt invitați reprezentanți ai: Comisiei Europene DG Regio, Secretariatului Tehnic PA9, KulturKontakt Austria, precum și membrii Comitetului de Coordonare.