CNDIPT OI POSDRU

Regulamente de organizare

Misiunea Centrului Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) este de a contribui la dezvoltarea unui învățământ profesional și tehnic de calitate, atractiv, care oferă șanse egale de dezvoltare personală și profesională fiecarui elev astfel încât acesta să poată ocupa un loc de muncă și să-și continue pregătirea de-a lungul întregii vieți, să poată contribui ca absolvent al învățământului profesional și tehnic la dezvoltarea economică a comunitații sale, la consolidarea societății democratice din România.

În vederea realizării acestei misiuni CNDIPT:

  • asigură armonizarea dezvoltărilor din România cu cele care se realizează la nivel european și internațional în formularea politicilor și strategiilor privind învățământul profesional și tehnic, în identificarea calificărilor și proiectarea curriculumului din sistemul formal de învățământ, în colaborare cu partenerii sociali;

  • contribuie la dezvoltările metodologice referitoare la planificarea ofertei educaționale, la dezvoltarea capacității instituționale a unităților de învățământ, la organizarea și desfășurarea procesului de predare învățare, la examinarea și certificarea pregătirii profesionale, la asigurarea calității în învățământul profesional și tehnic.