CNDIPT OI POSDRU

Evaluarea sumativă

Evaluarea sumativă sau cumulativă se realizează la finalul unui ansamblu de activități de învățare corespunzatoare dobândirii rezultatelor învățării avute în vedere de o temă, un capitol, o unitate de învățare. Este asociată modulului tradițional de verificare a pregătirii elevilor, evidențiază achizițiile și sancționează lipsa acestora sau erorile constatate. Este în relație cu bilanțul periodic privind activitățile de învățare și evidențierea rezultatelor individuale ale elevilor exprimate în note prin care sunt realizate selecții, clasificări. Evaluarea sumativă certifică în ce masură elevii, la sfârșitul unei perioade de învățare, au dobândit rezultatele învățării așteptate.

De calitatea evaluărilor sumative este legată implementarea cu suces a Sistemul European de Credite Transferabile pentru Formarea Profesională ECVET, care are la bază recunoșterea, validarea și transferul rezultatelor învățării evidențiate a fi dobândite prin astfel de evaluări. În crearea premiselor pentru recunoașterea competențelor dobândite în diferite contexte de învățare (formal, non-formal și informal) evaluarea joacă un rol central.

Transferul și recunoașterea rezultatelor învățării dobândite de elevii din învățământul profesional și tehnic prin stagiile de pregătire practică este reglementat prin Metodologia aprobată prin OMECT nr. 4931/2008.

mai mult »