CNDIPT OI POSDRU

Sistemul național de calificări
Sistem național de calificări înseamnă toate aspectele activității unui stat legate de recunoașterea educației și a altor mecanisme care corelează educația și formarea cu piața muncii și societatea civilă. Aceasta include dezvoltarea și punerea în aplicare a acordurilor și proceselor instituționale legate de asigurarea calității, evaluarea și acordarea calificărilor. Un sistem național de calificări poate fi format din mai multe subsisteme și poate include un cadru național al calificărilor.

Cadru național al calificărilor înseamnă un instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set de criterii care corespund unor niveluri specifice de învățare atinse, al căror scop este integrarea și coordonarea subsistemelor naționale de calificări și îmbunătățirea transparenței, accesului, progresului și calității calificărilor în raport cu piața muncii și societatea civilă.


 

Centrul Național de Formare Profesională a Adulților (CNFPA) este instituția care îndeplinește calitatea de Autoritate Națională pentru Calificări.


mai mult »