CNDIPT OI POSDRU


Procesul de învățare în IPT propune o nouă atitudine atât față de cunoaștere cât și față de viață, în consens cu viziunea privind implementarea strategiilor de învățare pe tot parcursul vieții, care subliniază importanța cunoașterii mai profunde a nevoilor potențialilor beneficiari ai învățării și nevoia de creare a unei culturi a învățării. Metodele de învățare în IPT se concentrează în primul rând pe dezvoltarea de abordări centrate pe elev, luând în considerare nevoile de formare specifice acestuia. Sunt luate în considerare și nevoile persoanelor care s-au înstrăinat de procesul educațional, cât și contextele formale sau non-formale, în care procesul de educație se poate desfășura.

Accesul persoanelor la formare profesională si educație depinde nu doar de motivația și capacitatea acestora de a învăța, ci și de crearea de condiții adecvate pentru a învăța în diverse contexte, mai ales la locul de muncă. În acest sens IPT utilizează în unitățile de învățământ de profil dotări specifice și promovează inițiativa în dezvoltarea de parteneriate cu agenți  economici, astfel încât elevii să fie plasați în situații reale de viață profesională activă relevante pentru calificarea pe care doresc să o dobândească.

În cadrul învățământului profesional și tehnic, procesul didactic este proiectat și desfășurat în conformitate cu specificul/principiile centrării pe elev, atât în contextul predării, al învățării, cât și al evaluării, situațiile de învățare și de evaluare astfel gestionate încât dobândirea achizițiilor învățării de către elevi să fie consolidata și să aibă rol adaptativ - social și profesional -, iar diferențele individuale și nevoile/ interesele elevilor să se constituie în repere centrale. 


mai mult »