CNDIPT OI POSDRU

Cadrul European al Calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții - European Qualifications Fremwork for lifelong learning (EQF)
Cadrul European al Calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții (EQF, European Qualifications Fremwork for lifelong learning) este un instrument de transpunere care permite calificărilor naționale să fie mai bine înțelese în scopul dezvoltării mobilității între țări a lucrătorilor și a celor care învață, precum și pentru facilitarea învațării pe tot parcursul vieții.

EQF face posibilă raportarea sistemele naționale de calificări la un cadru european de referință. Indivizii și angajatorii vor putea să utilizeze EQF pentru a cunoaște mai bine și compara nivelurile de calificare dintre țări și dintre sisteme de educație și formare diferite.

Cadrul European al Calificărilor a fost adoptat de Parlamentul European si Consiliu la 23 aprilie 2008.

Uniunea Europeană încurajează țările să-și relaționeze sistemele sau cadrele de calificări la Cadrul European al calificărilor până în anul 2010 și de a asigura că toate calificările noi, descrise după anul 2012, să includă o referință la nivelul corespunzător EQF.

Esența Cadrul European al Calificărilor (EQF) constă în opt niveluri de referință care descriu ce știe, înțelege și este capabilă să facă o persoană (rezultate ale învățării). Nivelurile calificărilor naționale vor fi corelate cu unul din nivelurile de referință EQF începând de la nivelul de bază (nivelul 1) până la cel mai avansat (nivelul 8). Va fi astfel posibilă o comparare între calificările naționale care va permite persoanelor, în cazul în care se mută dintr-o țară în alta, să nu fie nevoite să repete învățarea sau să fie angajate pe posturi corespunzatoare competențelor dobândite.

EQF poate fi aplicat tuturor tipurilor de educație, formare și calificare, începând de la educația prin scoală, cea academică sau profesională. Sistemul promovează schimbarea de la abordarea bazată pe „intrări”, ca de exemplu durata experiențelor de învățare sau tipul instituție de educație sau formare, la abordarea bazată pe „ieșiri” (rezultate ale învățării) și încurajează învățarea pe tot parcursul vieții prin validarea învățării non-formale și informale.


« Înapoi