CNDIPT OI POSDRU

Protofoliul EUROPASS


Europass reprezintă un portofoliu personal de documente cu scopul de a ajuta cetățenii să-și facă cunoscute calificările și competențele în Europa, în vederea facilitării accesului pe piața forței de muncă și în domeniul educației și formării profesionale. Nu este vorba de un instrument de validare sau recunoaștere oficială a compețentelor și calificărilor, ci de o platformă comună de prezentare a acestora, care facilitează recunoașterea lor la nivel european.

Site-ul Europass este găzduit și gestionat de CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training.

În România Centrul Național Europass – CNE este parte a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale – ANPCDEFP care administrează, la nivel național, Programul de învățare pe tot parcursul vieții, Erasmus Mundus și Tineret în acțiune. 

Portofoliul Europass cuprinde cinci documente: 
Decizia nr. 2241/2004/EC - Crearea unui cadru de asigurare a transparenței calificărilor și competențelor în spațiul european.