CNDIPT OI POSDRU

Organizarea și funcționarea sistemului național de învățământ

Organizarea și funcționarea sistemului național de învățământ este reglementată de Legea nr. 84/1995, Legea învățământului, cu modificările  și completările ulterioare. Sistemul național de învățământ este constituit din ansamblul unităților și instituțiilor de învățământ de diferite tipuri, niveluri și forme de organizare a activității de instruire și educare. Din sistemul național de învățământ fac parte unități și instituții de învățământ de stat și particulare.

Învățământul obligatoriu este de 10 clase. Frecventarea obligatorie a învățământului de 10 clase, forma de zi, încetează la 18 ani.

Sistemul național de învățământ cuprinde următoarele niveluri:

 
 • învățământ preșcolar: grupa mică; grupa mijlocie; grupa mare, pregatitoare pentru școală

 • învățământ primar: clasele I-IV

 • învățământ secundar, care cuprinde:

  • învățământ secundar inferior, organizat în două ciluri care se succed: gimnaziu, clasele V-VIII, și ciclul inferior al liceului sau școala de arte și meserii, clasele IX-X

  • învățământ secundar superior: ciclul superior al liceului clasele XI-XII/XIII, precedat, după caz, de anul de completare

 • învățământ postliceal

 • învățământ superior: învățământ universitar și învățământ postuniversitar

 

Sistemul național de învățământ cuprinde și educația permanentă.

Scopurile, conținutul și structura învățământului preuniversitar sunt corelate în mod direct cu învățarea pe parcursul întregii vieți – educația de bază asigurând însușirea competențelor necesare pentru accesul ulterior la învățare.

Formarea unor deprinderi practice si introducerea în pregatirea tehnologica generala a elevilor se dezvolta treptat, în învatamântul primar si gimnazial. Elevii sunt srijiniti în cunoasterea si utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale si ustensile, în formarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare, utilizare si valorificare a produselor, evaluarea resurselor personale si formarea spiritului de initiativa si antreprenoriat în planificarea carierei.

Formarea profesionala initiala (FPI), în cadrul învatamântului preuniversitar, si dobândirea unei calificari profesionale se poate face prin învatamântul profesional, prin învatamântul liceal, filiera tehnologica, cu profilele tehnic, servicii, exploatarea resurselor naturale si protectia mediului sau prin învatamântul postliceal. Scoala de arte si meserii si anul de completare constituie învatamântul profesional.

Absolventii învatamântului profesional, pot continua studiile în ciclul superior al liceului, în conditile legii, sau pot sa înceapa activitatea profesionala.
Absolventii liceului, filiera tehnologica, pot continua pregatirea în învatamântul superior în conditiile legii, sau se pot angaja.

Cele mai înalte niveluri de calificare pot fi dobândite prin învatamâtul superior structurat pe trei niveluri:

 
 • Studii universitare de licență

 • Studii universitare de masterat

 • Studii universitare de doctorat
 

Învatamântul profesional si tehnic (IPT) asigura formarea profesionala initiala proiectata astfel încât sa coreleze într-un mod flexibil toate dezvoltarile europene în domeniu: Cadrul European al Calificarilor, Cadrul Comun de Asigurare a Calitatii în VET din Europa, Cadrul European Comun de Referinta al Limbilor, Sistemul European de Credite Transferabile pentru formare profesionala, sustinerea învatarii pe parcursul întregii vieti.

« Înapoi