CNDIPT OI POSDRU

Obiectivele strategice ale învățământului profesional și tehnic

Obiectivele strategice ale învățământului profesional și tehnic vizează dezvoltarea unui sistem de învățământ consolidat pentru:

 
 • a răspunde cerințelor unei societăți bazată pe cunoaștere

 • a spori gradul de ocupare și dezvoltare economică

 • a crește gradul de coeziune economică și socială

 • a dezvolta exercitarea cetățeniei democratice

 

Finalitățile educaționale ale învățământului profesional și tehnic vizează:

 
 • asigurarea dezvoltării personale și profesionale a elevilor astfel încât aceștia să devină cetățeni activi la nivelul comunității, să participe la viața activă, civică și profesională

 • asigurarea șanselor egale de acces în învățământul profesional și tehnic, precum și dezvoltarea profesională a fiecărui elev în funcție de aspirațiile și potențialul individual de învățare

 • asigurarea condițiilor de calitate în organizarea și desfășurarea proceselor manageriale, de educație și formare profesională în fiecare unitate școlară organizatoare de învățământ profesional și tehnic

 • asigurarea șanselor de dezvoltare profesională a fiecărui elev în vederea dobândirii unei calificări pentru care există oportunități de ocupare în meserii sau ocupații oferite de piața muncii locală, județeană, regională, națională, precum și pentru continuarea învățării de-a lungul întregii vieți în vederea adaptării la schimbările tehnologice specifice economiei bazată pe cunoaștere
 

Premisele organizării parcursurilor de formare profesională prin învățământul profesional și tehnic, sunt următoarele:

 
 • Formarea prin învățământul profesional și tehnic asigură pregătire pentru învățare pe tot parcursul vieții

 • Formarea prin învățământul profesional și tehnic se realizează în vederea obținerii unei duble recunoașteri, academică și profesională, care permit atât continuarea studiilor cât și angajarea pe piața muncii

 • Formarea prin învățământul profesional și tehnic se realizează prin oferta de achiziții de învățare atât din domeniul disciplinelor academice, cât și al celor strict legate de profesionalizare, aceasta pentru că pregătirea de tip academic este considerată predictor al adaptabilității pregătirii față de cerințele locului de muncă

 • Formarea prin învățământul profesional și tehnic se bazează pe achizițiile din domeniile de competențe cheie realizate în timpul învățământului obligatoriu

 

mai mult »