CNDIPT OI POSDRU

Niveluri educaționale

Învățământul profesional și tehnic este organizat prin trei niveluri educaționale:

 
 • învățământ secundar inferior (ultimii doi ani de studiu ai nivelului ISCED 2, parte a învățământului obligatoriu)

 • învățământ secundar superior ( ISCED 3)

 • învățământ postliceal (ISCED 4)

 

În cadrul învățământului secundar inferior și superior, învățământul profesional și tehnic se organizează prin două rute de pregătire profesională:

 
 • Ruta directă de profesionalizare, denumită și liceu tehnologic, care include:

  • Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, care cuprinde clasele a IX-a și a X-a, conducând către obținerea de competențe generale necertificabile în trei profiluri: resurse naturale și protecția mediului, tehnic și servicii

  • Ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, care cuprinde clasele a XI-a si a XII-a, conducând către obținerea nivelului 3 de calificare profesională

 

 
 • Ruta progresivă de profesionalizare denumită ruta profesională, care include:

  • Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, clasele a IX-a și a X-a, școala de arte și meserii, ce permite obținerea certificatului de calificare de nivel 1

  • Clasa a XI-a, anul de completare, ce permite obținerea certificatului de calificare de nivel 2; această clasă reprezintă în același timp o pasarelă către următorul nivel de calificare

  • Ciclul superior, clasele a XII-a și a XIII-a, organizate în liceele tehnologice, ce permite obținerea certificatului de calificare de nivel 3 și corespunzător nivelului 3 ISCED

 

Sistemul de învățământ profesional și tehnic include de asemenea, învățământul postliceal:

 
 • Școala postliceală

 • Școala de maiștri

 

Atât școala postliceală, cât și școala de maiștri, reprezintă rute specializate de pregătire, cu o durata de 1-3 ani, care conduc la obținerea unui certificat de competențe profesionale de nivel 3 avansat.

Cele 3 profiluri de formare profesională se relaționează cu domeniile de pregătire după cum urmează:

 
 • Profil tehnic, ce include domeniile: electronică automatizări, electric, energetic, informatică, mecanică, electromecanică, producție media, tehnici poligrafice, transporturi, fabricarea produselor din lemn, construcții, instalații și lucrări publice, materiale de construcții, industrie textilă și pielărie, chimie industrială, transporturi, metalurgie, minier, petrol si gaze

 • Profil servicii, ce include domeniile: turism și alimentație, economic, comerț, estetica și igiena corpului omenesc, sănătate și asistență pedagogică, etc.

 • Profil resurse naturale și protecția mediului , ce include domeniile: industrie alimentară, agricultură, silvicultură, protecția mediului.

 

Din punct de vedere al nivelurilor de calificare adoptate în România potrivit Deciziei Consiliului European 85-368-EEC, învățământul profesional și tehnic preuniversitar asigură primele 3 niveluri de calificare, după cum urmează:

 
nivelul I de calificare prin școala de arte și meserii (corespunzător nivelului 2 EQF)

nivelul II de calificare prin anul de completare (nivel 3 EQF)

nivelul III de calificare prin ciclul superior al liceului – filiera tehnologică (nivel 4 EQF) și prin învățământ postliceal (nivel 5 EQF)
 


Învățământul preuniversitar, prin învățământul profesional și tehnic, asigură educația și formarea pentru nivelurile 1-3 de calificare profesională, inclusiv nivelul 3 avansat (un nivel de tehnician specializat). Fiecărei calificări îi sunt asociate un număr de credite, în conformitate cu prevederile Uniunii Europene de implementare a Sistemul de credite de acumulare și transfer ECVET.« Înapoi