CNDIPT OI POSDRU

Strategia pe termen scurt și mediu

Strategia pe termen scurt și mediu pentru formare profesională continuă 2005-2010 urmăreste dezvoltarea unui sistem structurat de formare profesională continuă, transparent și flexibil, cu un nivel adecvat de finanțare și o puternică implicare a partenerilor sociali, care să asigure creșterea ocupabilității, adaptabilității și mobilității forței de muncă și care să raspundă nevoilor companiilor de forță de muncă calificată, luând în considerare viitoarea restructurare economică și alinierea la piața europeană.

Documentul are în vedere îndeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona și susține învățarea pe tot parcursul vieții ca suport al tranziției către o economie și o societate bazate pe cunoaștere.


mai mult »