CNDIPT OI POSDRU

Organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică

În învățământul profesional și tehnic se acordă o atenție sporită formării și dezvoltării deprinderilor practice și a compețentelor asociate activitățlor și operaților specifice desfășurate în condițiile reale de muncă de la agenții economici. Astfel, planurile de învățământ prevăd ore de pregătire în laboratorul tehnologic, în ateliere și stagii de pregătire practică la agenții economici.

Toate activitățile sunt organizate cu respectarea strictă a Normelor de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă.

Pregătirea practică la agenții economici se organizează numai în condițiile existenței acordurilor de colaborare în acest sens, concretizate în convenții privind efectuarea stagiului de pregătire practică, conform Ordinului MECT nr. 1702 din 06.08.2007 privind efectuarea stagiului de pregătire practică în întreprindere/instituție publică de către elevii din învățământul profesional și tehnic.

Activitățile practice la agentii economici favorizează tranziția elevilor de la școală la viața profesională activă, oferă angajatorilor oportunități de riguroasă selecție pentru angajare a viitorilor absolvenți, consolidează parteneriarul dintre școală și piața muncii orientând adaptarea programelor de formare profesională la cerințele acesteia.

« Înapoi