CNDIPT OI POSDRU

Învățământul profesional

Învățământul profesional și tehnic este organizat prin trei niveluri educaționale:

 
  • învățământ secundar inferior (ultimii doi ani de studiu ai nivelului ISCED 2, parte a învățământului obligatoriu)

  • învățământ secundar superior ( ISCED 3)

  • învățământ postliceal (ISCED 4)
 

În cadrul ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, sunt organizate școli de arte și meserii, clasele a IX-a și a X-a, la absolvirea cărora elevii pot obține certificarea profesională pentru o calificare de nivel 1.

Absolvenții care au obținut certificarea profesională pentru o calificare de nivel 1 pot urma clasa a XI-a, anul de completare, ce permite obținerea certificării profesionale pentru o calificare de nivel 2.

Școala de arte și meserii și anul de completare reprezintă învățământul profesional.

Absolvenții anului de completare, care au obținut certificarea profesională pentru o calificare de nivel 2, pot urma cursurile ciclului superior al liceului. Din punct de vedere al nivelurilor de calificare adoptate în România potrivit Deciziei Consiliului European 85-368-EEC, învățământul profesional asigură nivelurile 1 și 2 de calificare, corespunzator nivelurilor 2 și 3 EQF.