CNDIPT OI POSDRU

Învățământ liceal, filiera tehnologică

În cadrul învățământului secundar inferior și superior, învățământul tehnic se organizează prin doua rute de pregătire profesională:

 
 • Ruta directă de profesionalizare, denumită și liceu tehnologic, care include:

  • Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, care cuprinde clasele a IX-a și a X-a, conducând catre obținerea de competențe generale necertificabile în trei profiluri: resurse naturale și protecția mediului, tehnic și servicii;

  • Ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, care cuprinde clasele a XI-a și a XII-a, conducând către obținerea nivelului 3 de calificare profesională

 • Ruta progresivă de profesionalizare denumită ruta profesională, care include:

  • Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, clasele a IX-a și a X-a, școala de arte și meserii, ce permite obținerea certificatului de calificare de nivel 1;

  • Clasa a XI-a, anul de completare, ce permite obținerea certificatului de calificare de nivel 2; această clasă reprezintă în același timp o pasarelă către următorul nivel de calificare;

  • Ciclul superior, clasele a XII-a și a XIII-a, organizate în liceele tehnologice, ce permite obținerea certificatului de calificare de nivel 3 și corespunzător nivelului 3 ISCED.

 

Cele 3 profiluri de formare profesională se relationează cu domeniile de pregătire după cum urmează: 

 
 • Profil tehnic, ce include domeniile: - electronică automatizări, - electric, - energetic, - informatică, - mecanică; - electromecanică, - producție media, - tehnici poligrafice, - transporturi, - fabricarea produselor din lemn, - construcții, instalații și lucrări publice, - materiale de construcții, - industrie textilă și pielărie, - chimie industrială, - transporturi, - metalurgie,  - minier, petrol și gaze.

 • Profil servicii, ce include domeniile: - turism și alimentație, - economic, - comerț,  - estetica și igiena corpului omenesc, sănătate și asistență pedagogică.

 • Profil resurse naturale și protecția mediului, ce include domeniile: - industrie alimentară, - agricultură, - silvicultură, - protecția mediului.
 

Din punct de vedere al nivelurilor de calificare adoptate în România potrivit Deciziei Consiliului European 85-368-EEC, învățământul tehnic asigură nivelul 3 de calificare, tehnician, corespunzător nivelului 4 EQF.