CNDIPT OI POSDRU

Învățământul postliceal
Învățământul postliceal se organizează pentru absolvenții de liceu, cu sau fără promovarea examenului de bacalaureat. Învățământul postliceal se realizează prin:

 • Școala postliceală,

 • Scoala de maistri.

Domeniile calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul postliceal sunt:

 
 • electronică automatizări
 • electric
 • energetic
 • informatică
 • mecanică
 • producție media
 • agricultură
 • silvicultură
 • protecția mediului
 • servicii
 • comerț
 • turism și alimentație
 • industrie alimentară
 • economic
 • estetica și igiena corpului omenesc
 • sănătate și asistență pedagogică
 • transporturi
 • fabricarea produselor din lemn
 • construcții, instalații și lucrări publice
 • materiale de construcții
 • textile și pielărie
 • chimie
 • metalurgie
 • minier, petrol și gaze
 

Atât scoala postliceală, cât și școala de maiștri, reprezintă rute specializate de pregătire, cu o durată de 1-3 ani, care conduc la obținerea unui certificat de competențe profesionale de nivel 3 avansat, corespunzator nivelului 5 EQF, tehnician specialist.