CNDIPT OI POSDRU

Rețeaua europeană privind asigurarea calității ENQA - VET Work Programme 2008 – 2009

Descriere proiect

ENQA - VET Work Programme 2008 – 2009 este un proiect coordonat de FETAC Irlanda, pentru continuarea activității Rețelei europene de asigurare a calitaății în formare profesională (ENQA – VET) în perioada 2008 – 2009. Proiectul are o durată de 2 ani (ianuarie 2008 – decembrie 2009) și are parteneri din 23 țări europene: Austria, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda (coordonator), Italia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, România, Suedia, Spania, Slovenia, Slovacia, Ungaria.

România este reprezentată în proiect de instituțiile din Grupul Național pentru Asigurarea Calității: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS), Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale (MMFPS), Agenția Româna pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), Consiliul Național pentru Formarea Profesională a Adulților (CNFPA), Centrul Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar (CNFP), Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT).

Resurse financiare

 
  • Buget CNDIPT

  • Grant oferit de Comisia Europeană
 Scopul proiectului

 
  • Crearea unei cadru structurat de cooperare între țările membre UE, pentru facilitarea schimbului de informații și experiență, dezbatere, învățare reciprocă în privința asigurării calității formării profesionale

 Obiectivele proiectului

 
  • Dezvoltarea unei cooperări susținute la nivel european și realizarea unor schimburi de bune practici în asigurarea calității în formare profesională, în interiorul și între statele membre; între formarea profesională și învățământul superior; între furnizorii de formare și principalii factori interesați

  • Sprijinirea introducerii și implementării Cadrului Comun European de Referință în Asigurarea Calității în formarea profesională (EQARF)

  • Participarea la dezvoltarea și revizuirea politicii europene privind asigurarea calității formării profesionale

  • Promovarea unei comunicări eficiente, care să conducă la o mai bună înțelegere și implicare în asigurarea calității formării profesionale

  • Îndeplinirea așteptărilor statelor membre , ale Comisiei Europene, ale organizațiilor și agențiilor partenere și ale factorilor interesați


ENQA VET a produs materiale relevante atât pentru dezvoltatorii de politici cât și pentru furnizorii de formare profesională, pentru diferite domenii de interes:

  • Indicatorii de calitate din cadrul european de referință pentru asigurarea calității în formarea profesională (EQARF)

 


Toate materialele menționate mai sus sunt disponibile în limba engleză pe pagina de internet ENQA - VET. Un număr limitat de broșuri și pliante sunt disponibile în format tipărit.

Mai multe informații cu privire la materialele elaborate în cadrul proiectului, cât și pentru a accesa alte pagini de internet folositoare, detalii de contact ale membrilor rețelei, rugăm să vizitați pagina de internet www.enqavet.eu