CNDIPT OI POSDRU


În funcție de complexitatea activităților, de maiestria necesară în realizarea unor operații sau dificultatea problemelor de rezolvat, unele calificări se dobândesc în timp și necesită o experiență de lucru mare. Elevii care urmează programele de educație și formare ale învățământului profesional și tehnic, pot dobândi numai unele calificări în cadrul formării profesionale inițiale până la maxim nivelul 5 EQF de calificare.

Lista cu calificările, nomenclatoarele, pe care le pot dobândi abslovenții învățământului preuniversitar sunt aprobate prin Hotărâre a Guvernului.

Nomenclatorul calificărilor profesionale reprezintă un document reglator prin care menționează calificările profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata perioadelor de școlarizare. În prezent, aceste calificări sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.844 din 2002, cu modificările și completările ulterioare.
« Înapoi