CNDIPT OI POSDRU


Elaborarea/revizuirea standardelor de pregătire profesională  se realizează la inițiativa Comitetelor sectoriale și la propunerea angajatorilor, a furnizorilor de formare profesională (sistemul formal de educație și formare profesională sau furnizori privați de formare profesională continuă) sau a structurilor tripartite din domeniul ocupării și formării profesionale.

Calificările, odata elaborate, sunt validate, ceea ce presupune că sunt confirmate de către factori externi recunoscuți oficial și, mai important, sunt acceptate de către angajatori. Validarea este procesul prin care se confirmă activitațile derulate pentru identificarea nevoilor de calificare și anume faptul că o calificare este necesară pentru ocupațiile respective.

Principalul rol al validării este de a confirma că procesul de elaborare sau revizuire a calificării a avut la bază nevoi identificate pe piața muncii și că standardele au fost dezvoltate în concordanță cu aceste nevoi.

Validarea calificărilor este un proces transparent aflat în responsabilitatea Comitetelor sectoriale coordonate de CNFPA în calitate de Autoritate Natțonală a Calificărilor. Până la constituirea Comitetelor sectoriale validarea a fost efectuată de Comisii de validare constituite din reprezentanți ai angajatorilor și ai formării profesionale. Acestea au fost constituite cu consultarea partenerilor sociali și aprobate prin OMEdC nr. 4458 din 4 iulie 2005.

Validarea unei calificări se face pentru o perioadă definită.

Comitetele sectoriale stabilesc cine trebuie să valideze calificările în numele lor și anume:

 
  • întregul comitet la o întâlnire obișnuită

  • un grup ales de comitet

  • presedintele sau alt membru delegat de comitet

 

Criteriile pentru validare au în vedere să constate:

 
  • dacă există nevoi reale pentru o calificare

  • dacă s-au utilizat metode adecvate pentru a asigura corelarea standardelor de pregătire profesională cu cerințele pieței muncii

  • dacă Titlul propus și Nivelul stabilit exprimă corect nivelul de competențe și statusul profesional al absolvenților

  • dacă realizarea calificării va permite accesul la oricare alte niveluri superioare ale calificării respective

  • dacă nu există obstacole nerezonabile în calea obținerii calificării

  • dacă probele de evaluare sunt credibile pentru domeniul profesional respectiv
 

Aceste criterii sunt incluse într-un ghid de validare.

Standardele de pregătire profesională validate sunt aprobate prin Ordin al Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului.

Motor de căutare Standarde de pregătire profesională pentru calificările profesionale pentru care se asigură pregătirea prin Învățământul preuniversitar