CNDIPT OI POSDRU


Programele școlare îndeplinesc un rol reglator care se manifestă asupra:

 
  • activităților de elaborare și de evaluare a manualelor școlare, a pachetelor educaționale și a altor produse curriculare auxiliare, prin precizarea aspectelor obligatorii și prin orientări de natură metodologică

  • activității cadrelor didactice, prin oferirea reperelor necesare proiectării și realizării activităților de predare-învățare-evaluare

  • evaluării performanțelor elevilor, indicând la nivel formal, oficial, acele aspecte intenționate în procesul didactic, care constituie repere obligatorii, atât pentru evaluarea continuă, realizată în mod curent, la clasă, cât și pentru cea sumativă, inclusiv pentru cea realizată prin examenele de nivel național

 


Manuale școlare au următoarele funcții:

 
  • dezvoltarea competețelor prevăzute în programele școlare, în cadrul proceselor de predare-învățare-evaluare

  • informarea știintifică, în concordanță cu acele conținuturi ale învățării prevazute în programele școlare

  • consolidarea, integrarea și evaluarea achizițiilor învățării

  • realizarea educației socio-culturale a elevilor, în acord cu valorile și cu atitudinile prevăzute în programele școlare