CNDIPT OI POSDRU

Curiculumul în IPT
Dezvoltarea, implementarea și evaluarea curriculumului din învățământul profesional și tehnic sunt orientate fundamental spre:

 
 • dobândirea de către absolvenți a competențelor profesionale tehnice (generale și specializate), necesare pentru adaptarea în prezent și, mai ales, în viitor la cerințele unei piețe a muncii aflate într-o continuă și rapidă schimbare.

  • Competențele tehnice generale sunt comune tuturor calificărilor specifice unui domeniu de pregătire profesională la un anumit nivel de calificare profesională.

  • Competențele tehnice specializate sunt specifice fiecărei calificări.

 • dobândirea de către absolvenți a acelor competențe cheie transferabile, necesare atât pentru integrarea socială, cât și pentru integrarea rapidă și cu succes pe piața muncii Competențele cheie sunt comune tuturor calificărilor din toate domeniile de pregătire profesională.
 

Toate tipurile de competențe mai sus menționate se regăsesc în Standardele de pregătire profesională.

Obiectivele dezvoltării, implementării și evaluării curriculumului din învățământul profesional și tehnic sunt:

 
 • dezvoltarea curriculumului pe baza Standardelor de pregătire profesională

 • dezvoltarea curriculumului modular

 • dezvoltarea (proiectarea) Curriculumului în dezvoltare locală (CDL), în vederea adaptării calificărilor la cerințele pieței muncii locale și regionale; consolidarea rolului orientării și consilierii școlare pentru formarea unor competențe cheie

 • promovarea utilizării strategiilor didactice bazate pe învățarea centrată pe elev

 • adaptarea strategiilor didactice pentru integrarea și stimularea performanțelor elevilor cu cerințe educaționale speciale

 • realizarea evaluării și a certificării bazate pe competențe

 

România se numară printre țările care au introdus un sistem de formare profesională bazat pe rezultate ale învățării. Rezultatele învățării sunt utilizate ca elemente de construcție a calificărilor.


mai mult »