CNDIPT OI POSDRU


Modularizarea curriculumului din învățământul profesional și tehnic constă în proiectarea parcursului de educație și formare profesională pe baza unor unități de învățare și de evaluare orientate pentru dobândirea rezultatelor învățării descrise de unitățile de compețente ale Standardelor de pregătire profesională. De regulă, fiecarei unități de competențe tehnice generale și specializate din Standardul de pregătire profesională îi corespunde un modul. Unitățile de competențe cheie fac excepție de la această regulă, acestea fiind integrate în mai multe module diferite alături de unități de competențe tehnice.

Prezentarea fiecărui modul cuprinde:

 
  • competențele aferente unității din Standardul de pregătire profesională din care s-a format modulul

  • conținuturile și contextele de învățare utilizate pentru dobândirea de către elevi a competențelor

  • sugestii și recomandări privind procesul de predare – învățare – evaluare

  • exemple de instrumente de proiectare a activității didactice

  • exemple de instrumente de evaluare a competențelor elevilor

 

Din punct de vedere educațional, modulul este o unitate de învățare și de evaluare, măsurabilă prin raportare la indicatori de performanță exprimați ca rezultate ale învățării. Numărulul de ore alocat fiecarui modul are în vedere respectarea numărului de credite al unității / unităților de competențe care formează modulul.

Fiecarei unități de competențe din standardul de pregătire profesională îi este alocat un număr de credite (între 0,5 și 2 credite). Sistemul de credite de acumulare și transfer are în vedere crearea premiselor pentru recunoașterea competențelor dobândite în diferite contexte de învățare (formal, non-formal și informal). Suma creditelor tuturor unităților de competențe care formează o calificare reprezintă numărul de credite corespunzător întregii calificări. Sistemul de credite este implementat pentru a asigura mobilitatea și flexibilitatea pe parcursul formării profesionale.

mai mult »