CNDIPT OI POSDRU

Structura curriculumului în IPT

Curriculumul în IPT este structurat pe trei componente: (1) trunchi comun, (2) curriculum diferențiat și (3) curriculum în dezvoltare locală.

1.Trunchi comun (TC)

Trunchiul comun este stabilit la nivel central și cuprinde disciplinele de învățământ cu alocările orare corespunzatoare, care sunt comune mai multor domenii de pregătire.
Oferta de trunchi comun contribuie la:

 
  • dobândirea educației de bază, prin continuarea dezvoltării competențelor-cheie urmărite în cadrul învățământului obligatoriu – condiție pentru asigurarea egalității de șanse pentru toți elevii, oricare ar fi specificul liceului (filieră, profil, domeniu)

  • asigurarea continuității între învățământul gimnazial și cel liceal

  • formarea pentru învățarea pe parcursul întregii vieți

 

Alocarea orelor pentru disciplinele din structura trunchiului comun se realizează în conformitate cu semnificația trunchiului comun pentru fiecare etapă de școlaritate.

2.Curriculum diferențiat (CD)

Curriculumul diferențiat este stabilit la nivel central și cuprinde un pachet de discipline/module cu alocările orare aferente, care sunt specifice pregătirii teoretice și profesionale de bază,  generale sau pentru dobândirea unei calificării profesionale.

În cadrul unui modul sunt alocate atât ore de pregătire teoretică, cât și ore pentru pregătirea practică – necesare obținerii rezultatelor învățării (competențe tehnice generale, specializate și competențe-cheie) specificate în standardele de pregătire profesională. Pregătirea practică săptămânală poate fi realizată atât prin laborator tehnologic, cât și prin instruire practică în ateliere școală sau la agentul economic, în orele alocate săptămânal. Această ofertă educațională asigură instruirea pe domenii de pregătire de bază, pregătire generală și pregătire specializată. Curriculumul diferențiat vizează dezvoltarea competențelor-cheie și a competențelor tehnice generale și specializate, în vederea obținerii unei calificări profesionale. Elevii beneficiază, astfel, de fundamentele unei formări diversificate, necesare atât pentru orientarea școlară și profesională, cât și pentru integrarea socio-profesională ulterioară.
În curriculumul diferențiat sunt incluse și unele stagii de pregătire practică.

3.Curriculum în dezvoltare locală (CDL)

Curriculumul în dezvoltare locală cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare specifice fiecărei unități de învățământ, ofertă realizată în parteneriat cu agenți economici. Prin această ofertă curriculară se asigură cadrul pentru realizarea unei instruiri care să permită, în contextul tehnologic oferit de agenții economici locali, formarea competențelor descrise în Standardele de pregătire profesională.

Curriculumul în dezvoltare locală este parcurs într-un număr de ore/ săptămâni diferit, în funcție de anul de studiu.

Curriculumul în dezvoltare locală asigură premisele pentru coparticiparea elevului la constituirea propriului traseu de formare, precum și pentru creșterea responsabilitaății școlii în gestionarea ofertei curriculare, în raport cu nevoile educaționale identificate.

mai mult »