CNDIPT OI POSDRU

Documente curriculare în vigoare în IPT

Motor de căutare Curriculum pentru calificările profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitarCurriculumul IPT este adaptat permanent. Noile cerințe sunt integrate periodic prin modificări curriculare.

Pentru anul școlar 2009-2010, documentele curriculare în vigoare pentru învățământul profesional și tehnic sunt menționate în Precizări referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar și ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învățământ și programele școlare pentru anul școlar 2009-2010.