CNDIPT OI POSDRU

Metode și strategii de învățare în IPT

Pentru a fi respectate principiile centrării pe elev, în IPT sunt utilizate strategii și metode care valorifică stilurile individuale de învățare.

Aceastea se concretizează în:

 
 • activități de învățare proiectate pornind de la experiențele elevilor, bazate pe implicarea efectivă a acestora în activități practice

 • sustinerea autonomiei elevilor în alegerea modului în care se informează pe o anumită temă și a modului în care își prezintă rezultatele studiului individual

 • dezvoltarea și încurajarea competențelor elevilor de a identifica singuri informațiile care le sunt necesare, evitându-se utilizarea informațiilor standardizate, gata prelucrate

 • consultații oferite elevilor, cu scopul de a analiza preocupările lor individuale cu privire la învățare și de a cere îndrumări în privința eficientizării acestui proces

 • crearea de situații de învățare favorabile dobândirii de achiziții de învățare specifice anumitor domenii disciplinare, dar și achiziții fundamentale, transferabile, precum lucrul în echipă, spiritul antreprenorial etc..

 • evaluarea elevilor, în contexte în care să fie posibilă aplicarea achzițiilor în situații specifice, apropiate de viața reală

 • combinarea activităților, în cadrul lecțiilor, astfel încât să fie posibilă manifestarea unei diversități de stiluri de învățare, în legătură cu care elevii să își exprime preferințele, opțiunile; reflecția elevilor asupra celor învățate, asupra modului în care au învățat, pentru a se autoevalua, în funcție de succesul pe care l-au avut metodele de învățare pe care le-au folosit

 

Dincolo de ceea ce aduce nou în rolul elevilor și al cadrelor didactice, centrarea învățării pe nevoile fiecarui elev în procesul didactic dezvoltă schimbarea perspectivei asupra mediului de învățare, asupra școlii ca organizație și asupra comunității în care aceasta este plasată.  

Pentru a sprijini instruirea centrată pe elev și utilizarea metodologiilor moderne de lucru la clasă, s-a pus accentul pe strategii de predare care să corespundă stilurilor individuale de învățare.

În cadrul acestor strategii:

 
 • Lecția pleacă de la experiențele elevilor și cuprinde întrebări sau activități care să îi implice pe elevi

 • Elevii sunt lăsați să aleagă singuri modul în care se informează pe o anumită temă și prezintă rezultatele studiului lor

 • Elevii pot beneficia de consultații, în cadrul cărora pot discuta despre preocupările lor individuale cu privire la învățare și pot cere îndrumări

 • Aptitudinea elevilor de a găsi singuri informațiile căutate este dezvoltată – nu li se oferă informații standardizate

 • Pe lângă învățarea specifică disciplinei respective, li se oferă elevilor ocazia de a dobândi aptitudini fundamentale transferabile, cum ar fi aceea de a lucra în echipă

 • Se fac evaluări care le permit elevilor să aplice teoria în anumite situații din viata reală

 • Lecțiile cuprind o combinație de activități, astfel încât să se facă apel la o diversitate de stiluri pe care elevii le preferă în învățare

 • Lecțiile se încheie cu solicitarea adresată elevilor de a reflecta pe marginea celor învățate, a modului în care au învățat și de a evalua succesul pe care l-au avut metodele de învățare în cazul lor

 


mai mult »