CNDIPT OI POSDRU


Planificarea strategică a ofertei de formare profesională prin învățământ profesional și tehnic (IPT), înțeleasă ca prognoză pe termen mediu de 5-7 ani, are caracter național și este realizată în raport cu obiectivele asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene.

Obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în creșterea contribuției învățământului profesional și tehnic la tranziția rapidă și eficientă către o economie competitivă bazată pe inovare și cunoaștere, participativă și inclusivă. Prognoza ofertei IPT realizată în corelare cu o cerere previzionată a forței de muncă și tranziția de la școală la viața activă sunt elemente strategice pentru o planificare adecvată.

În scopul asigurării unei oferte de formare profesională prin IPT relevantă în raport cu nevoile previzionate ale pieței muncii, CNDIPT a elaborat, cu sprijinul colaborării mai multor instituții și experți, un Model de planificare strategică a ofertei de formare profesională prin IPT.

mai mult »