CNDIPT OI POSDRU

Planul Local de Actiune pentru Învățământ (PLAI)

Scopul PLAI este de a îmbunătăți corelarea dintre oferta învățământului profesional și tehnic și nevoile de dezvoltare socio - economică la nivel județean, în perspectiva anului 2013.

PLAI cuprinde:

 
  • analiza contextului județean;

  • analiza capacității sistemului învățământului profesional și tehnic de a răspunde nevoilor identificate prin diagnoza contextului județean;

  • prioritățile, țintele și acțiunile pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic la nivel județean.
 

Rolul PLAI este de a furniza cadrul de referință și de a facilita documentarea pentru elaborarea PAS și de a informa deciziile la nivel județean pentru restructurarea rețelei școlare a învățământului profesional și tehnic.

 
Regiunea NORD EST

Regiunea SUD EST

Regiunea SUD MUNTENIA

Regiunea SUD VEST OLTENIA

Regiunea VEST

Regiunea NORD VEST

Regiunea CENTRU

Regiunea BUCURESTI ILFOV