CNDIPT OI POSDRU

Planificarea dezvoltării unităților de învățământ profesional și tehnic

Pentru a raspunde cererii de forta de munca identificate, documentele de planificare strategica, PRAI, PLAI, PAS formuleaza recomandari privind distributia teritoriala a ofertei educationale în reteaua unitatilor IPT. Aceste recomandari au la baza analizele privind resursele disponibile ale retelei de scoli IPT, parteneriatul cu agenti economici si nevoia unei distributii teritoriale echilibrate. Se urmareste prin recomandarile formulate în documentele strategice optimizarea alocarii resurselor, prin concentrarea pregatirii în scoli viabile, capabile sa asigure o buna pregatire profesionala pentru viitorii absolventi, în paralel cu rezolvarea problemelor de asigurare a accesului egal al tinerilor la educatie si formare profesionala.

În special pentru mediul rural este urmarita asigurarea accesului la educatie în conditii de calitate si varietate de optiuni printr-o oferta de pregatire adecvata, în sprijinul diversificarii si cresterii competitivitatii economiei rurale, educatie în sprijinul conservarii si valorizarii patrimoniului cultural specific si resurselor naturale din mediul rural.

Reorientarea scolilor catre domeniile de formare profesionala/profilele si calificarile cerute de piata muncii impune masuri si actiuni pentru asigurarea resurselor necesare.

Pentru cadrele didactice aceste actiuni vizeaza formarea profesionala continua în scopul actualizarii competentelor acestora în acord cu noile calificari incluse în oferta educationala dar si cu noile realitati tehnologice de la agentii economici (programe de reconversie profesionala si de formare continua, stagii de pregatire la agenti economici).

Actiunile planificate pentru adaptarea resursele materiale la oferta de formare profesionala vizeaza dotari cu echipamente didactice specifice pregatirii de baza si a celei specializate în scoli viabile dar si utilizarea comuna a dotarilor existente în cadrul unor retele de scoli. Colaborarea scolilor în retea vizeaza si realizarea unei oferte cuprinzatoare si diversificate, eliminarea paralelismelor nejustificate în oferta de formare, colaborare pentru acoperire teritoriala optima.

mai mult >>