CNDIPT OI POSDRU

Guvernanță și management

Autoritățile centrale și cele locale se constituie în actori principali ai unei bune guvernanțe, ai structurilor formale și informale eficace, înființate pentru a se lua decizii și a le implementa. Alți actori, partenerii sociali, sunt reuniți în structurile manageriale consultative, organizate la nivel național, sectorial, regional, județean și local: Comitetele sectoriale, Consorțiile regionale, Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social.

Principiile după care aceste stucturi manageriale consultative își desfășoară activitatea presupun:

 
  • implicarea și transparența

  • consensul

  • responsabilitatea

  • eficiența și eficacitatea

  • echitatea și aplicarea riguruoasă a legii

  • relații benefice între diversii actori implicați în procesul de decizie

  • atitudini pozitive pentru a sustine dezvoltarea regionala si locală
 


Realizarea unei bune guvernanțe constituie, în continuare, pentru IPT o provocare majoră în special pentru regiunile și zonele mai slab dezvoltate din punct de vedere socio-economic.


« Înapoi