CNDIPT OI POSDRU

Planificarea ofertei unităților de IPT

Inspectoratele scolar judetene (ISJ) elaboreaza, anual, proiectul planului de scolarizare la nivel judetean pe baza propunerilor scolilor. În acest proces, scolile realizeaza consultarea partenerilor economici si sociali pentru a-si fundamenta deciziile pe informatiile din piata muncii, directiile majore de actiune fiind cuprinse în PAS.

Inspectoratele scolare judetene organizeaza consultarea Comitetelor Locale pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social în Formarea Profesionala (CLDPSFP), care analizeaza si avizeaza planul de scolarizare pe baza prevederilor si tintelor din PLAI. Pe baza recomandarilor CLDPS, inspectoratele scolare armonizeaza proiectele planurilor de scolarizare si realizeaza consultarea unitatilor scolare. În final planurile de scolarizare sunt transmise de catre ISJ la ministerul educatiei care aproba aceste planuri dupa o analiza în raport cu recomandarile si tintele din PRAI si PLAI. Procesul de monitorizare a planului de scolarizare de la nivelul judetelor este distribuit urmatorului nivel de planificare, si anume cel regional, prin Consortiile regionale.Relevanta ofertei de formare profesionala pentru piata muncii este evaluata prin analiza insertiei socioprofesionale a absolventilor. Metodologia pilotata în judetul Galati în anii 2007 si 2008 si în regiunea Bucuresti – Ilfov în anul 2008, revizuita în urma pilotarilor si aprobata prin Ordinul MECT nr. 6011/21.11.2008 , realizeaza investigatia insertiei socioprofesionale prin anchete de teren.

Informatiile obtinute ofera o apreciere cantitativa asupra gradului de adecvare a ofertei la cererea de forta de munca, pe de o parte, iar pe de alta parte, dau masura calitatii formarii profesionale initiale apreciata prin gradul de adecvare a competentelor dobândite de absolventi la cerintele locurilor de munca. Primul aspect este masurat, în principal, prin rata insertiei (raportul între numarul absolventilor care si-au gasit un loc de munca si numarul total de absolventi care nu urmeaza scoala la urmatorul nivel de calificare) iar cel de-al doilea este apreciat prin rata insertiei de succes (raportul între numarul absolventilor care si-au gasit un loc de munca semnificativ si numarul total de absolventi care nu urmeaza scoala la urmatorul nivel de calificare).

Ancheta de teren pentru investigarea insertiei socioprofesionale a absolventilor, realizata cu ajutorul chestionarelor aplicate fata în fata urmareste o serie de aspecte precum: caracteristicile socio-economice ale absolventilor si ale familiei de provenienta, participarea la educatie si formare profesionala, performante scolare, tranzitia de la scoala la munca, conditiile de munca.
Caracteristicile socio-demografice ale absolventilor se refera la: vârsta absolventilor, stare civila, mobilitatea intergenerationala (ponderea absolventilor care au nivel de educatie mai ridicat decât nivelul de educatie al parintilor), distributia veniturilor, perceptia asupra perspectivelor de pe piata muncii (perspectiva asupra sanselor de a fi ocupat în perspectiva urmatorului an, intentiile de migratie în urmatorul an, ocupatiile pe care cred absolventii ca le vor practica peste 5 ani).
Participarea la educatie si formare profesionala se refera la: performante scolare (corelatia între performantele scolare ale absolventilor si statutul lor ocupational) , formare profesionala continua a absolventilor.
Tranzitia de scoala la munca vizeaza: somajul si comportament de cautare a unui loc de munca, statut ocupational si experienta în munca, gradul de adecvare a calificarii detinute la ocupatia practicata.
În problematica conditiilor de munca sunt investigate aspectele: tipul contractului de munca, programul de lucru, venituri si salarii, satisfactia fata de locul de munca.

Rezultatele investigatiilor realizate în anul 2008 în regiunea Bucuresti Ilfov si judetul Galati pot fi vizualizate aici.

mai mult » 
Comitetele sectoriale

Metodologia de investigare a insertiei socioprofesionale a absolventilor învatamântului profesional si tehnic aprobata prin Ordinul MECT nr. 6011/21.11.2008.