CNDIPT OI POSDRU

Cifra de școlarizare

Anual, prin Ordin al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, sunt stabilite instructiuni pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat. Pe baza acestor instructiuni, inspectoratele scolare realizeaza un studiu prin care fundamenteaza planul de scolarizare din perspectiva argumentelor pedagogice, psihologice, sociologice si economice

Componentele acestui studiu vizeaza:
 
 1. analiza cuprinderii absolventilor cls. a VIII-a pentru continuarea studiilor prin ciclul inferior al liceului, precum si oferta educationala structurata pe rute educationale prin tipurile de scoli din cadrul retelei din zona sau zonele apropiate

 2. analiza optiunilor elevilor

 3. identificarea calificarilor profesionale pentru care se va organiza scolarizarea prin unitatea de învatamânt, pe baza tendintelor de dezvoltare sociala, economica si a prognozei ocuparii fortei de munca în conformitate cu PLAI si PRAI

 4. identificarea centrelor zonale din mediul rural care pot organiza clase de IPT

 


Criteriile pentru fundamentarea planului de scolarizare sunt: criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, criteriul geografic, criteriul socio-economic, oferta educationala.
Pentru întocmirea Proiectului retelei si numarului locurilor la învatamântul liceal se au în vedere urmatoarele criterii :

 
 1. prevederile Planului Regional de Actiune pentru Învatamânt (PRAI) si ale Planului Local de Actiune pentru Învatamânt (PLAI), în special în ceea ce priveste ponderile profilurilor/domeniilor pregatirii de baza, distributia teritoriala a ofertei de formare profesionala initiala si directii de actiune pentru restructurarea retelei unitatilor de învatamânt profesional si tehnic

 2. distribuirea retelei de învatamânt din zona si corelarea cu reteaua de transport (harta judetului), cu infrastructura drumurilor pe tipuri

 3. stabilirea filierelor, profilurilor si domeniilor pregatirii de baza la licee în strânsa concordanta cu spatiile de scolarizare, baza materiala de care dispun unitatile de învatamânt, cu nevoile de calificare si cu existenta reala a personalului didactic calificat;
 4. numarul absolventilor de 8 clase si al absolventilor anului de completare;
 5. ponderea elevilor cu domiciliul în alte localitati/unitati teritorial-administrative ( totalul populatiei scolare locale) si posibilitatile de asigurare a transportului elevilor, precum si posibilitatile de asigurare a cazarii în internate scolare

 6. existența unor grupuri etnice importante numeric (evidentiere concreta)

 7. avizul obligatoriu al CLDPS privind proiectul planului de scolarizare la filiera tehnologică

 8. nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare