CNDIPT OI POSDRU

Grupul Național pentru Asigurarea Calității

În conformitate cu recomandările Rețelei Europene pentru Asigurarea Calității în educație și formare profesională (ENQA-VET), înființată de Comisia Europeană în 2005, în anul 2006 a fost constituit în România Grupul Național pentru Asigurarea Calității.

Grupul Național pentru Asigurarea Calității (GNAC) reprezintă o structură tehnică de coordonare inter-instituțională, cu rol de aplicare a strategiilor și măsurilor naționale și europene în asigurarea calității în formare profesională. GNAC are o structură partenerială care asigură reprezentarea principalelor instituții cu atribuții și responsabilități la nivel național în domeniul asigurării calității în formare profesională:

 
  • Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

  • Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

  • Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar

  • Consiliul Național pentru Formarea Profesională a Adulților

  • Centrul Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar

  • Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
 

GNAC funcționează pe baza Acordului scris de asociere al instituțiilor membre. Rolul consultativ al GNAC se exercită prin activități de informare a principalilor factori interesați, de sprijin în dezvoltarea și utilizarea unor instrumente specifice, în realizarea schimburilor de experiență între furnizorii de formare, de formulare de puncte de vedere și recomandări privind asigurarea calității în formare profesională.

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic este instituție cu personalitate juridică care acționează ca element de contact pentru GNAC. În conformitate cu precizările Regulamentului de organizare și funcționare, documentele GNAC care au nevoie de confirmare prin semnatură și sigiliu vor fi emise de către Centrul National de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.


« Înapoi