CNDIPT OI POSDRU

Strategia europeană de cooperare în educație și formare

Consiliul European extraordinar din 23-24 martie 2000 a adoptat un set de obiective, domenii prioritare de acțiune, ținte și măsuri, pentru orientarea politicilor europene de creștere economică și ocupare a forței de muncă prin care să se realizeze obiectivul strategic al Uniunii Europene de a deveni cea mai competitivă și dinamică economie bazată pe cunoaștere, cunoscute sub denumirea Strategia Lisabona. Consiliul a recunoscut că educația, formarea profesională și încadrarea într-un loc de muncă sunt parte integrantă a politicilor economice și sociale necesare transformării economiei Europei.

Concluziile Consiliului European de la Lisabona în domeniul educației și formării profesionale au subliniat necesitatea ca sistemele educaționale și de formare profesională europene să se adapteze atât la cerințele societății cunoașterii cât și la nevoile determinate de dorința de a îmbunătăți gradul și calitatea ocupării forței de muncă. Ele trebuie să ofere posibilități de educație și instruire pentru toate grupurile țintă aflate în diferite momente ale vieții: tineri, adulți, șomeri și persoane ale căror ocupații sunt afectate de competețele scăzute pe care le dețin.

Uniunea Europeană promovează cooperarea dintre statele membre, susține și completează acțiunea lor în anumite domenii ale educației și formării, conform principiului subsidiarității, promovând calitatea prin generarea “valorii europene adăugate”.

Aceste domenii sunt orientate în special pentru:

 
  • promovarea mobilității studenților/elevilor și a cadrelor didactice;

  • dezvoltarea cooperării dintre școli și universități;

  • stimularea învățării limbilor străine;

  • îmbunătățirea recunoașterii diplomelor calificărilor și competențelor în scop academic sau profesional;

  • dezvoltarea învățământului deschis și la distanță.
 mai mult »