CNDIPT OI POSDRU

Instumente europene pentru învățarea pe tot parcursul vieții

Instrumentele de bază ale reformării sistemelor de educație și formare profesională promovate pentru asigurarea atingerii obiectivelor strategice europene stabilite prin Strategia Lisabona prevăzute de programul de lucru Educație și formare profesională 2010 sunt: