CNDIPT OI POSDRU

Proiecte CNDIPT cofinanțate din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007- 2013

Experiența în gestionarea fondurilor europene în perioada de pre-aderare a fundamentat continuarea procesului de dezvoltare a învaățământului profesional și tehnic cu asistența financiară din Fondul Social European (FSE). În calitate de instituție aflată în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, CNDIPT beneficiază de cofinanțare din Fondul Social European (FSE) în cadrul POSDRU 2007-2013 pentru un număr semnificativ de proiecte în calitate de beneficiar sau partener.

Astfel, începând cu anul 2008, CNDIPT implementează proiecte care vizează dezvoltarea sistemului de educație și formare profesională inițială prin:

 
  • revizuirea metodologiilor, instrumentelor și procedurilor care operationalizează politicile de dezvoltare ale învățământului profesional și tehnic;

  • creșterea relevanței ofertei de formare profesională inițială prin învățământul profesional și tehnic preuniversitar în raport cu nevoile pieței muncii și cerințele de dezvoltare economică și socială, prin îmbunătățirea documentelor de planificare strategică în IPT la nivel județean și local;

  • intervenții ameliorative, ample, sistematice, la nivelul fiecărei componente a procesului de proiectare a ofertei curriculare specifice sistemului de învățământ profesional și tehnic;

  • dezvoltarea competențelor specializate ale cadrelor didactice;

  • îmbunătățirea ofertei de educație și formare profesională inițială în domeniul TIC pentru unele calificări din învățământul profesional și tehnic;

 


 

PROIECTE IMPLEMENTATE DE CNDIPT

Învățământul profesional și tehnic în domeniul TIC

Revizuirea metodologiilor, instrumentelor și procedurilor pentru creșterea calității învățământului profesional și tehnic

Corelarea ofertei educaționale a învățământului profesional și tehnic cu cerințele pieței muncii

Formarea cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne de învățare firma de exercițiu

Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor profesionale

Imbunătățirea calității educației și formării profesionale prin rețele parteneriale

Curriculum Revizuit în Învățământul Profesional și Tehnic (CRIPT)

Parteneriate active școală-întreprindere pentru îmbunătățirea formării profesionale inițiale – PAȘII FPI

Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor profesionale