CNDIPT OI POSDRU

Alte proiecte

CNDIPT susține dezvoltarea IPT implicând unitățile de învățământ în proiecte intenaționale.

Cunoașterea experienței partenerilor, dezvoltarea în comun a unor calificări din diferite domenii, elaborarea procedurilor de susținere a dezvoltării unor programe de formare, stagii de pregătire practică sau a unor zone geografice, corespunzator specificului activității economice dominante, sunt câteva dintre reperele care descriu conținutul proiectelor internaționale în care CNDIPT este implicat.