CNDIPT OI POSDRU

Inscriere cursuri - Proiect CONCORD
În perioada 25 septembrie – 7 octombrie 2012, cadrele didactice care predau discipline de specialitate în învățământul profesional și tehnic se pot înscrie la cursurile de formare continuă acreditate din cadrul Programului tematic 2 – Pregătire de specialitate, organizate în cadrul proiectului, cofinanțat din Fondul Social European „ Rețea Naționala de Formare CONtinuă a CadrelOR Didactice din învățământul Preuniversitar Profesional și Tehnic – CONCORD”, ID 61397.

Date suplimentare privind proiectul CONCORD, modalitatea de organizare și desfășurare a cursurilor puteți găsi pe site-ul proiectului care poate fi acceesat la adresa: http://www.proiectconcord.ro/ La secțiunea Anunțuri Seria IV veți găsi toate datele privind procedura de înscriere.

Informații privind domeniile de specializare, denumirea cursurile, numărul de ore și credite alocate găsiți aici.