CNDIPT OI POSDRU

OMECTS 3646 din 04.02.2011
ORDIN

cu privire la aprobarea programelor școlare pentru  stagiile de pregătire practică în vederea dobândirii unei calificări profesionale de nivel 2