CNDIPT OI POSDRU

31.08.2016
Începând cu anul școlar 2016-2017, întră în vigoare noi documente curriculare:
1 – Ordinul nr. 4121/13.06.2016 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională pentru calificări profesionale de nivel 3 și 4 Cadrul național al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învățământul profesional și tehnic, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 0656/26.08.2016 Partea I.

- OMENCS_4121_2016_SPP_invatamant liceal tehnologic
- OMENCS_4121_2016_SPP_invatamant profesional

2 – Ordinul nr. 4457/05.07.2016 privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru clasele a IX-a, învăţământ liceal filiera tehnologică şi învăţământ profesional, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 0660/29.08.2016 Partea I.

- OMENCS_4457_2016_Curriculum_invatamant liceal tehnologic
- OMENCS_4457_2016_Curriculum_invatamant profesional