CNDIPT OI POSDRU

Informații pentru parteneri

Sistemele de Învățământ performante au la bază parteneriate puternice dintre unitățile de învățământ, patronate și agenți economici, sindicate și comunitate.