CNDIPT OI POSDRU

Informații pentru elevi

Absolvirea Învățământul Profesional și Tehnic oferă oportunități sporite de angajare și dezvoltarea unei cariere profesionale, de creștere a calificării după admiterea în Învățămățmântul superior și prin învâtare pe parcusul întregii vieți, de împlinire personală prin beneficiile obținute prin prestarea unei munci calificate.

În Învățămăntul Profesional și Tehnic sunt incluse toate programele de educație și formare profesională inițială ale învățămâtului preuniversitar, incluzând și învățământul postliceal.


Învățământul Profesional și Tehnic: 
  • Asigură dobândirea competențelor necesare realizării unor activități profesionale calificate.

    Programele de educație și formare profesională dau posibilitatea absolvenților să își certifice calificarea profesională și să beneficieze de drepturile și oportunitățle generate de recunoașterea calificării.

  • Asigură pregătirea de bază necesară admiterii în învățământul superior.

  • Absolvenții liceului, filiera tehnologică, se adaptează mai repede cerințelor învățământului superior pentru specializările domeniului pregătirii de bază din liceu, datorită dobândirii competențelor tehnice generale și specializate.

  • Asigură calificarea în meserii solicitate de piața muncii, sporind șansele de angajare.

  • Absolvenții învățământului profesional și tehnic sunt angajați de regulă pe posturi corespunzătoare calificării și pot să își desăvârșească educația și pregătirea de bază sau de specialitate urmând cursurile învățământului postliceal sau superior.