CNDIPT OI POSDRU

Curriculum pentru IPT

În învățământul profesional și tehnic, curriculumul este centrat pe rezultatele învățării, iar acest lucru este posibil deoarece întregul proces de educație și formare profesională este centrat pe competențe.

Contribuțiile specifice ale diferitelor domenii ale cunoașterii, susținute de disciplinele de studiu, sunt astfel ponderate încât absolvenții să aibă pregătirea necesară pentru a concretiza posibilitatea oferită de IPT de a decide calea de dezvoltare a unei cariere: prin angajare și utilizarea diferitelor modalități existente de perfecționare profesională și continuare a studiilor sau prin creșterea nivelului de pregătire și dobândirea unei calificări specifice învățământului superior.