CNDIPT OI POSDRU

Învățământul profesional și tehnic

Învățământul profesional și tehnic reprezintă totalitatea programelor de formare profesională organizate în cadrul învățământului preuniversitar.
Formarea profesională inițială se realizează în învățământul preuniversitar prin: